Urząd Stanu Cywilnego w Grabowie, pow. mrągowski
42/868/44
Standesamt zu Grabowen

Heiraths-Haupt-Register Nr 1 - 111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

POWRÓT