Urząd Stanu Cywilnego w Grabowie, pow. mrągowski
42/868/53
Standesamt zu Grabowen

Heiraths-Haupt-Register Nr 1 - 81 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

POWRÓT