Urząd Stanu Cywilnego w Nawiadach, pow. mrągowski
42/870/4
Standesamt zu Aweyden

Geburts-Haupt-Register Nr 13 - 16 /fragment księgi/1 2 3 4

POWRÓT