Urząd Stanu Cuwilnego w Sorkwitach pow. mrągowski
42/872/2
Standesamt zu Sorquitten

Haupt-Sterbe-Register Nr 1 - 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

POWRÓT