Urząd Stanu Cuwilnego w Sorkwitach pow. mrągowski
42/872/91
Standesamt zu Sorquitten

Familienstammbuch1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

POWRÓT