Urząd Stanu Cywilnego w Choszczewie, pow. mrągowski
42/873/1
Standesamt zu Chosczewen

Haupt-Geburts-Register Nr 1 - 91 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POWRÓT