Urząd Stanu Cywilnego w Choszczewie, pow. mrągowski
42/873/10
Standesamt zu Chosczewen

Heiraths-Haupt-Register Nr 1 - 11



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

POWRÓT