Urząd Stanu Cywilnego w Choszczewie, pow. mrągowski
42/873/2
Standesamt zu Chosczewen

Haupt-Heiraths-Register Nr 11 2 3

POWRÓT