Urząd Stanu Cywilnego w Choszczewie, pow. mrągowski
42/873/4
Standesamt zu Chosczewen

Haupt-Heiraths-Register Nr 1 - 81 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

POWRÓT