Urząd Stanu Cywilnego w Lipowie, pow. ostródzki
42/889/4
Standesamt zu Leip

Sterbe-Haupt-Register Nr 1 - 331 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

POWRÓT