Urząd Stanu Cywilnego w Marwałdzie, pow. ostródzki
42/892/11
Standesamt zu Marwalde

Brak skanów