Urząd Stanu Cywilnego w Nidzicy
42/893/119
Standesamt zu Neidenburg

Heirats-Neben-Register Nr 1 - 351 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

POWRÓT