Urząd Stanu Cywilnego w Nidzicy
42/893/87
Standesamt zu Neidenburg

Geburts-Neben-Register Tom II Nr 154 - 1611 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

POWRÓT