Urząd Stanu Cywilnego w Nidzicy
42/893/90
Standesamt zu Neidenburg

Sterbe-Neben-Register Tom.II Nr 144 - 1471 2 3 4 5 6 7

POWRÓT