Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Grzebsku pow. mławski
42/895/103


[Annexa do ślubów z Parafii Grzebskiej za 1909 rok]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POWRÓT