Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Grzebsku pow. mławski
42/895/112


[Annexa Ślubów z Parafii Rzymskokatolickiej w Grzebsku]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

POWRÓT