Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Grzebsku pow. mławski
42/895/14


Duplikat Kościoła Parafialnego Grzebskiego składający się z trzech Oddziałów to jest z Akt Urodzenia, Zejścia i Zaślubienia przeznaczony na Rok 18381 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

POWRÓT