Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Grzebsku pow. mławski
42/895/39


Annexa Ślubów z Parafij Grzebskiey z Roku 18661 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

POWRÓT