Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Grzebsku pow. mławski
42/895/41


[Annexa ślubów z Parafii Grzebskiej z roku 1867]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

POWRÓT