Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Grzebsku pow. mławski
42/895/43


Duplikat˝ Metričeskih˝ Knig˝ Graždanskago sostoâniâ v˝ Gržebskom˝ Rimsko-Katoličeskom˝ Prihodî v˝ 1869 godu [Duplikat. Księga metryczno-cywilna urodzeń, małżeństw i zgonów Parafii Rzymskokatolickiej w Grzebsku za 1869 rok]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

POWRÓT