Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Grzebsku pow. mławski
42/895/6


Akta z Parafii Grzebskiey Urodzenia, Zeyścia, Zawartych Małżeństw z Roku 18301 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

POWRÓT