Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Grzebsku pow. mławski
42/895/76


[Annexa do ślubów z Parafii Grzebskiej za 1887 rok]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POWRÓT