Cmentarze wojenne

„Cmentarze wojenne są miejscem spoczynku tysięcy poległych żołnierzy, są świadectwem minionych zdarzeń […]. Są przykładem wypełnienia humanitarnego i chrześcijańskiego obowiązku pochowania poległych i jednakowego traktowania żołnierzy zarówno zwycięskiej, jak i wrogiej armii. Jako obiekty o dużym znaczeniu historycznym, kulturowym i naukowym są zabytkami chronionymi przez prawo.”  („Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyńskim” oprac. Wiktor Knercer, Warszawa 1995)

Na wystawie prezentowanych jest kilkanaście planów, rysunków, szkiców cmentarzy wojennych z I Wojny Światowej z terenu byłych Prus Wschodnich. Pokazano także spisy żołnierzy poległych w czasie działań wojennych 1914-1918.

Wystawę można oglądać do końca bieżącego roku w Sali Konferencyjnej Archiwum (w godz. 8.00-15.00)

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO