Danuta Bogdan, Jerzy Przeracki, Urzędnicy Starego i Nowego Miasta Braniewa do 1772 roku

Wydawca: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Archiwum Państwowe w Olsztynie.

Olsztyn 2018.

Praca ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Archiwum Państwowego w Olsztynie.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO