Danuta Bogdan, Jerzy Przeracki, Urzędnicy Starego i Nowego Miasta Braniewa do 1772 roku

Wydawca: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Archiwum Państwowe w Olsztynie

Olsztyn 2018

Praca ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Archiwum Państwowego w Olsztynie

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO