Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

DN

Konferencje Publikacje Wydawnictwa Wydarzenia

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Jednym z podstawowych zadań statutowych Archiwum Państwowego w Olsztynie jest prowadzenie działalności naukowej, informacyjnej i popularyzatorskiej. Merytoryczny zakres owej działalności skupia się na dziedzinach wiedzy związanych z archiwistyką, ale wiedza, doświadczenia, zainteresowania kadry Archiwum sprawiają, że niejednokrotnie tematyka prowadzonych badań wkracza w zupełnie inne obszary nauki. Przekraczanie granic poszczególnych dziedzin wiedzy wymusza także życie, praktyka oraz potrzeby i oczekiwania użytkowników zasobu archiwalnego, w tym tych instytucjonalnych. Archiwiści coraz częściej spotykają się z sytuacjami, w których wymaga się od nich wiedzy specjalistycznej, fachowej, niekiedy dość odległej od tradycyjnie kojarzonej z archiwami.

Zapraszamy do zapoznania się z efektami aktywności naukowej pracowników olsztyńskiego Archiwum.