ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza Archiwum Państwowego w Olsztynie jest dostępna na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Adres platformy: http://epuap.gov.pl/ Dokumenty można przekazywać za pomocą formularza tam umieszczonego, klikając na poniższy odnośnik: 

przejście do strony ePUAP

 

identyfikator ePUAP dla systemów EZD - n7p65sm4vx/skrytka

 

!!!UWAGA!!!
W celu złożenia pisma (wniosku) do Archiwum Państwowego w Olsztynie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest uprzednie założenie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. 

Założenie konta przebiega obecnie w dwóch etapach (założenie konta i założenie organizacji), ponieważ zgodnie z wymaganiami ePUAP konieczne jest powiązanie konta z organizacją. Przez termin organizacja w tym przypadku rozumie się instytucję lub osobę fizyczną. Po założeniu konta dokumenty elektroniczne należy przygotować za pomocą formularza udostępnionego na platformie ePUAP i podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem. Możliwe jest dodawanie załączników w formatach plików: DOC, ODT, RTF, PDF, XLS, SXC, TXT, JPG, TIF, GIF, ZIP, TAR. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego dokumentu utworzonego za pomocą formularza nie może przekroczyć 3 MB. Wnioski zawierające złośliwe oprogramowanie nie będą rozpatrywane.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO