Jubileusz Józefa Judzińskiego

W dniu 6 maja br. w siedzibie Archiwum Państwowego w Olsztynie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 80. urodzin Józefa Judzińskiego, emerytowanego dyrektora APO, historyka, pedagoga, archiwisty, autora prac z zakresu historii średniowiecznej oraz dziejów Warmii i Mazur.

Historia APO jest w nierozerwalny sposób związana z pracą i działalnością dyrektora Judzińskiego, dzięki którego staraniom w 1988 roku olsztyńskie archiwum wzbogaciło się o oddział zamiejscowy w Nidzicy.

Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem w okresie piastowania stanowiska dyrektora APO przez pana Judzińskiego był moment oddania do użytku obecnej siedziby archiwum przy ul. Partyzantów (1995 r.). Tym samym dzięki jego pracy i staraniom zbiory archiwalne znalazły swoją bezpieczną przystań, a użytkownicy archiwum miejsce, w którym mogli i mogą swobodnie korzystać z materiałów znajdujących się w naszym zasobie.

W jubileuszu zorganizowanym przez dyrekcję i zespół APO uczestniczyli obecni oraz emerytowani pracownicy archiwum.

Relacja z przebiegu uroczystości została zamieszczona na stronie Olsztyn24.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO