Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Kalendarium

Kalendarium dziejów Archiwum Państwowego w Olsztynie

15.11.1948r. utworzenie Archiwum Państwowego w Olsztynie, dyrektorem Archiwum zostaje dr Władysław Adamczyk
01.04.1950r. dr Tadeusz Grygier obejmuje kierownictwo Archiwum
1952r. Archiwum Państwowe uzyskuje nazwę Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Olsztynie
1952r. nadanie pierwszego statutu
01.08.1952r. otwarcie Powiatowego Archiwum Państwowego w Mrągowie
01.09.1953r. utworzenie Powiatowego Archiwum Państwowego w Szczytnie
01.12.1954r. powołanie Powiatowego Archiwum Państwowego w Morągu
1953r. przyznanie Archiwum olsztyńskiemu prawa do posiadania zasobu historycznego
1961r. przekształcenie Powiatowego Archiwum Państwowego w Morągu w Oddział Terenowy Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Olsztynie
15.10.1966r. dyrektorem Archiwum zostaje dr Zygmunt Lietz
1970r. zmiana statutu WAP w Olsztynie
01.04.1971r. objęcie przez Józefa Judzińskiego funkcji dyrektora Archiwum
01.02.1976r. przekształcenie Powiatowych Archiwów Państwowych Mrągowie i Szczytnie w ekspozytury WAP w Olsztynie (magazyny archiwalne)
15.09.1976r. nadanie nowego statutu Archiwum
1982r. wydanie pierwszego informatora o zasobie "Zasób Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Olsztynie. Informator" opracowany przez Krystynę Cybulską i Marię Tarnowską
1982r. przekształcenie ekspozytur w Mrągowie i Szczytnie w Oddziały WAP w Olsztynie
1983r. mocą ustawy Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Olsztynie powraca do nazwy Archiwum Państwowe w Olsztynie
10.05.1988r. utworzenie Oddziału zamiejscowego w Nidzicy
25-28.07.1989r. nawiązanie współpracy z Obwodowym Archiwum Państwowym w Kaliningradzie
01.09.1989r. likwidacja Oddziału w Morągu
30.06.1991r. likwidacja Oddziału w Szczytnie
05.01.1994r. decyzja władz wojewódzkich o przekazaniu Archiwum budynku przy ul. Partyzantów
04.11.1996r. oficjalne otwarcie nowej siedziby AP w Olsztynie
05.11.1996r. nadanie olsztyńskiemu Archiwum nowego statutu
15-16.09.2000r. Pierwsza edycja Dni Otwartych Archiwum
10-11.10.2003r. Druga edycja Dni Otwartych Archiwum. Hasło imprezy "Poznaj historię rodziny i swojej małej ojczyzny"
2004r. udział pracowników Archiwum w pierwszym projekcie "Historia w budowaniu społeczeństwa informacyjnego" realizowanym wspólnie z samorządem szwedzkiego regionu Halland i Miasta Olsztyn
01.03.2004r. Po ponad pół wieku działalności Oddział Archiwum Państwowego w Mrągowie kończy swoją działalność. Kompetencje likwidowanego oddziału przejmuje Archiwum Państwowe w Olsztynie
01.09.2004r. objęcie przez Marlenę Koter funkcji dyrektora Archiwum
15.07.2005r. podpisanie porozumienia o współpracy z Obwodowym Archiwum Państwowym w Kaliningradzie
10.2005r. przystąpienie do projektu "Międzynarodowy wolontariat w ochronie zabytków na Warmii i Mazurach"
09.03.2006r. Otrzymanie statusu Organizacji Goszczącej w ramach programu Wspólnotowego "MŁODZIEŻ"
15.01.2007r. podpisanie porozumienia o współpracy z Muzeum Historyczno - Artystycznym w Kaliningradzie
01.09.2007r. Wydanie informatora "Archiwum Państwowego w Olsztynie. Informator o zasobie archiwalnym" opracowanego przez Mariusza Tomasza Korejwo
06-08.09.2007r. Archiwum współorganizatorem V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich w Olsztynie
2007-2008r. Konserwacja inwentarzy archeologicznych dawnego Prussia Museum w Królewcu realizowane w ramach projektu "Dziedzictwo Kulturowe" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2008r. Prezentacja wystawy "Ocalone inwentarze dawnego Prussia Museum" w Olsztynie, Kaliningradzie i Rapperswil w Szwajcarii poświęconej konserwacji ksiąg inwentarzowych dawnego Prussia Museum z Królewca
15.11.2008r. Obchody 60-lecia Archiwum Państwowego w Olsztynie
09.12.2008r. promocja książki przygotowanej przez polsko - niemiecko - rosyjski zespół autorów "Archeologiczne Księgi Inwentarzowe Dawnego Prussia-Museum. Aestorium Hereditas I" w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Wydawcą książki jest Archiwum
12.03.2009r. promocja książki "Archeologiczne Księgi Inwentarzowe Dawnego Prussia-Museum w Museum für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie Charlotenburgu
12.05.2009r. Kapituła nagrody Wawrzyn 2008 Literacka Nagroda Warmii i Mazur przyznała wyróżnienie dla Archiwum Państowego w Olsztynie za szczególne walory edytorskie i poznawcze książki "Archeologiczne Księgi Inwentarzowe Dawnego Prussia-Museum. Aestorium Hereditas I"