Kalendarium

Kalendarium dziejów Archiwum Państwowego w Olsztynie

15 XI 1948 Utworzenie Archiwum Państwowego w Olsztynie, dyrektorem Archiwum zostaje dr Władysław Adamczyk
1 IV 1950 Dr Tadeusz Grygier obejmuje kierownictwo Archiwum
1952 Archiwum Państwowe uzyskuje nazwę Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Olsztynie
1952 Nadanie pierwszego statutu
1 VIII 1952 Otwarcie Powiatowego Archiwum Państwowego w Mrągowie
1 IX 1953 Utworzenie Powiatowego Archiwum Państwowego w Szczytnie
1 XII 1954 Powołanie Powiatowego Archiwum Państwowego w Morągu
1953 Przyznanie Archiwum olsztyńskiemu prawa do posiadania zasobu historycznego
1961 Przekształcenie Powiatowego Archiwum Państwowego w Morągu w Oddział Terenowy Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Olsztynie
15 X 1966 Dyrektorem Archiwum zostaje dr Zygmunt Lietz
1970 Zmiana statutu WAP w Olsztynie
1 IV 1971 Objęcie przez Józefa Judzińskiego funkcji dyrektora Archiwum
1 II 1976 Przekształcenie Powiatowych Archiwów Państwowych Mrągowie i Szczytnie w ekspozytury WAP w Olsztynie (magazyny archiwalne)
15 IX 1976 Nadanie nowego statutu Archiwum
1982 Wydanie pierwszego informatora o zasobie Zasób Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Olsztynie. Informator, opracowanego przez Krystynę Cybulską i Marię Tarnowską
1982 Przekształcenie ekspozytur w Mrągowie i Szczytnie w Oddziały WAP w Olsztynie
1983 Mocą ustawy Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Olsztynie powraca do nazwy Archiwum Państwowe w Olsztynie
10 V 1988 Utworzenie Oddziału zamiejscowego w Nidzicy
25-28 VII 1989 Nawiązanie współpracy z Obwodowym Archiwum Państwowym w Kaliningradzie
1 IX 1989 Likwidacja Oddziału w Morągu
30 VI 1991 Likwidacja Oddziału w Szczytnie
5 I 1994 Decyzja władz wojewódzkich o przekazaniu Archiwum budynku przy ul. Partyzantów
4 XI 1996 Oficjalne otwarcie nowej siedziby AP w Olsztynie
5 XI 1996 Nadanie olsztyńskiemu Archiwum nowego statutu
15-16 IX 2000 Pierwsza edycja Dni Otwartych Archiwum
10-11 X 2003 Druga edycja Dni Otwartych Archiwum. Hasło imprezy Poznaj historię rodziny i swojej małej ojczyzny
2004 Udział pracowników Archiwum w pierwszym projekcie Historia w budowaniu społeczeństwa informacyjnego realizowanym wspólnie z samorządem szwedzkiego regionu Halland i Miasta Olsztyn
1 III 2004 Po ponad pół wieku działalności Oddział Archiwum Państwowego w Mrągowie kończy swoją działalność. Kompetencje likwidowanego oddziału przejmuje Archiwum Państwowe w Olsztynie
1 IX 2004 Objęcie przez Marlenę Koter funkcji dyrektora Archiwum
15 VII 2005 Podpisanie porozumienia o współpracy z Obwodowym Archiwum Państwowym w Kaliningradzie
X 2005 Przystąpienie do projektu Międzynarodowy wolontariat w ochronie zabytków na Warmii i Mazurach
9 III 2006 Otrzymanie statusu Organizacji Goszczącej w ramach programu Wspólnotowego MŁODZIEŻ
15 I 2007 Podpisanie porozumienia o współpracy z Muzeum Historyczno-Artystycznym w Kaliningradzie
1 IX 2007 Wydanie publikacji Archiwum Państwowe w Olsztynie. Informator o zasobie archiwalnym opracowanej przez Mariusza Tomasza Korejwo
6-8 IX 2007 Archiwum współorganizatorem V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich w Olsztynie
2007-2008 Konserwacja inwentarzy archeologicznych dawnego Prussia Museum w Królewcu realizowana w ramach projektu Dziedzictwo KulturoweMinisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2008 Prezentacja wystawy Ocalone inwentarze dawnego Prussia Museum w Olsztynie, Kaliningradzie i Rapperswilu w Szwajcarii poświęconej konserwacji ksiąg inwentarzowych dawnego Prussia Museum z Królewca
15 XI 2008 Obchody 60-lecia Archiwum Państwowego w Olsztynie
9 XII 2008 Promocja książki przygotowanej przez polsko-niemiecko-rosyjski zespół autorów Archeologiczne Księgi Inwentarzowe Dawnego Prussia-Museum. Aestorium Hereditas I w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Wydawcą książki jest Archiwum Państwowe w Olsztynie
12 III 2009 promocja książki Archeologiczne Księgi Inwentarzowe Dawnego Prussia-Museum w Museum für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie Charlotenburgu
12 V 2009 Kapituła nagrody Wawrzyn 2008 Literacka Nagroda Warmii i Mazur przyznała wyróżnienie dla Archiwum Państowego w Olsztynie za szczególne walory edytorskie i poznawcze książki Archeologiczne Księgi Inwentarzowe Dawnego Prussia-Museum. Aestorium Hereditas I

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO