Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Konserwacja Kultura 2014

 

Opis zniszczeń

Przedstawione poniżej dokumenty zachowały się w stanie daleko posuniętej destrukcji. Uległy zalaniu albo silnemu zawilgoceniu  w wyniku czego nastąpił rozwój drobnoustrojów niszczących papier. Widocznym efektem tego było powstanie zaplamień i utrata właściwości mechanicznych papieru- stał się bibułowaty, rozpadał się przy dotknięciu. Powstały liczne przedarcia i ubytki. Dodatkowo w części z nich widoczne były ślady działalności gryzoni- wygryzione fragmenty kart. Kartonowe okładki dokumentów uległy tym samym zniszczeniom, a nawet w jednym przypadku oprawa wcale się nie zachowała. Z dokumentów w takim stanie zachowania nie można korzystać nie powodując dalszych zniszczeń.

Prace konserwatorskie

Dokumenty po dezynfekcji rozdzielono na pojedyncze karty. Każdą kartę poddano pełnej konserwacji. Po delikatnym oczyszczeniu mechanicznym powierzchni, kąpano je w wodzie w celu usunięcia szkodliwych substancji z papieru. Następnie uzupełniano ubytki masą papierową, sklejono przedarcia. Papier wzmocniono poprzez przeklejenie wodnym roztworem metylocelulozy, a w skrajnych przypadkach poprzez zdublowanie cienką bibułką japońską. Po wyschnięciu karty nawilżano i prasowano. Okładki po oczyszczeniu i kąpieli wodnej zdublowano na, dobrany kolorystycznie, bezkwasowy karton. Odtworzono oryginalną kolejność stron i szycie dokumentu.

 


1378 / 25  Ewangelicki Sierociniec i Zakład Wychowawczy dla Warmii w Barczewie. Rachunki i dowody wpłaty (1890)

 


259 / 362 Rachunki miasta Olsztyna na rok (1802 - 1803)


260 / 15 Akta Specjalne - Urząd Policji w Ornecie. Sprawy sanitarno-epidemiologiczne (1897 - 1909)


260 / 17 Akta Specjalne. Urząd Miejski w Ornecie. Wydział Policji. Zaświadczenia (1886 - 1896)


1378 / 27 Ewangelicki Sierociniec i Zakład Wychowawczy dla Warmii w Barczewie. Loteria prac ręcznych wykonanych przez wychowanków w latach (1875-1885)


1386 na 28 Rachunki i  Wydatki Kościoła Klasztornego w Barczewie od (1877 ; 1879 - 1880)


259 na 218 Akta Miasta Olsztyn  z lat (1878- 1904)


 

1378 na 20 Ewangelicki Sierociniec i Zakład Wychowawczy dla Warmii w Barczewie. Loteria prac ręcznych wykonanych przez wychowanków (1883-1884)


1386 na 28 Kościół Klaszorny w Barczewie


1390 na 62 Akta Sądu Okręgowego w Reszlu


259 na 231 Akta Magistratu Olsztyn. Protokoły posiedzeń. (1865-1902)


259 na 238 Akta Magistratu Olsztyn. Powołanie Inspektorów Miejskich. (1879-1902)


259 na 239 Akta Magistratu Olsztyn. Instrukcje służbowe. (1817-1908)


259 na 276 Akta Magistratu Olsztyn. Przebieg ulic i numeracja domów. (1827-1933)


259 na 335 Akta Magistratu Olsztyn 1824 Październik-Listopad


259 na 353 Akta Magistratu Olsztyn. Rachunki. (1773-1774)