Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

nauka

Lekcje Archiwalne Uniwersytet Dzieci Moje archiwum

 

Archiwa Państwowe postrzegane są czasem jako ponure i hermetyczne instytucje. Faktem jest, że to poważne i stabilne urzędy. Jednak wśród wielu funkcji, zajmujemy się również udostępnianiem swojego zasobu i na tej płaszczyźnie wykazujemy się dużą elastycznością, staramy się stale dostosowywać działalność do bieżących potrzeb i oczekiwań Użytkowników.

Dlatego chcąc skutecznie realizować misję związaną z promocją zasobu archiwalnego i historii w ogóle, prowadzimy działalność edukacyjną w postaci lekcji i warsztatów archiwalnych.

Proponujemy Wam zajęcia o książce rękopiśmiennej, warsztaty kaligraficzne, lekcje wprowadzające w tematykę badań genealogicznych, czy też zajęcia w trakcie których  zaprezentujemy zasób naszego Archiwum. W naszej ofercie znajdują się również warsztaty wiedzy o papierze i konserwacji archiwaliów, zajęcia o modzie, jak również bardziej specjalistyczne lekcje  dla studentów archiwistyki.

Lekcje realizowane są w oparciu o zasób Archiwum Państwowego w Olsztynie  z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia oraz nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Tematyka zajęć jest każdorazowo dostosowywana do wieku ucznia. Każdy uczestnik otrzymuje materiały edukacyjne, a także promujące archiwum.

Zapraszamy zatem wszystkie szkoły naszego regionu do współpracy. Zajęcia są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące bieżącej oferty edukacyjnej zamieszczamy w zakładce Lekcje Archiwalne.

Udział w zajęciach wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu. Kontakt w tej sprawie:
Archiwum Państwowe w Olsztynie
tel. (89) 527-60-96, wew. 314
e-mail: opracownie@olsztyn.ap.gov.pl

 

Drogi Nauczycielu, zgłaszając klasę do uczestnictwa w lekcjach i warsztatach archiwalnych pamiętaj, aby w odpowiedni sposób przygotować swoich podopiecznych do wizyty w Archiwum. Pamiętaj o tym, że prowadzący zajęcia, nie znają Twojej klasy, dlatego też liczą na Twoje zaangażowanie i aktywny udział.