Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

0004 Donhoff

POWRÓT DO MENU GALERII

Trzy szkicowniki Wilhelminy Angeliki Dönhoff zu Dohna

W grudniu 2009 roku zakończona została konserwacja trzech szkicowników z podróży Wilhelminy Angeliki Dönhoff zu Dohna (1794-1866), zakupionych przez Archiwum Państwowe w Olsztynie w 2009 roku ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ten nabytek był niezwykle cenny dla Archiwum ponieważ szkicowniki stanowiły materiał uzupełniający do znajdujących się w zasobie Archiwum Państwowego pamiętników Angeliki Dönhoff. Stan zachowania szkicowników wymagał ingerencji konserwatorskiej. Prace konserwatorskie zostały sfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Podsumowaniem tych przedsięwzięć było przygotowanie wystawy, na której przedstawiono, nie tylko efekty prac konserwatorskich i zamieszczono informacje na temat autorki szkicowników, ale również odtworzono, na podstawie zachowanych rysunków, trasę podróży Angeliki.

Postery wystawy w Galerii Marszałkowskiej Urzędu Marszałkowskiego
Zaproszenie na otwarcie wystawy
Otwarcie wystawy przemawia Marszałek Jacek Protas
Uroczyste otwarcie wystawy zwiedzający słuchają wystąpienia Marszałka Jacka Protasa
Przemowa Jacka Protasa otwierającego wystawę
Głos zabiera Pani Iwona Łazicka-Pawlak pracownik Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego współorganizatorka wystawy
Przemawia Pani Anna Karpińska p.o. Dyrektor Archiwum Państwowego w Olsztynie
Przemawia Pani Marlena Koter Dyrektor Archiwum Państwowego w Olsztynie
Marszałek Jacek Protas wręcza kwiaty autorce wystawy Pani Beacie Wacławik kustoszowi w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Zaangażowani w przygotowanie wystawy pracownicy Archiwum oraz Pani Iwona Łazicka-Pawlak pracownik Urzędu Marszałkowskiego uhonorowani kwiatami
Przemowa Marszałka Jacka Protasa
Zwiedzający wystawę
Rozmowy kuluarowe
Oglądający wystawę
Zwiedzający wystawę
Szkicownik Angeliki Dönhoff z 1833 roku przednia okładka stan przed konserwacją
Szkicownik Angeliki Dönhoff z 1833 roku przednia okładka stan po konserwacji
Szkicownik Angeliki Dönhoff z 1833 roku strona przedstawiająca katedrę w Gnieźnie stan przed konserwacją
Szkicownik Angeliki Dönhoff z 1833 roku strona przedstawiająca katedrę w Gnieźnie stan po konserwacji
Szkicownik II Angeliki Dönhoff z 1818 roku widok alpejski stan przed konserwacją- widoczne zaplamienie wzdłuż wewnętrznej krawędzi
Szkicownik II Angeliki Dönhoff z 1818 roku widok alpejski stan po konserwacji- zacieki usunięte
Szkicownik III Angeliki Dönhoff z 1818 roku szkic jednego z pałaców w Berlinie stan przed konserwacją- widoczne uszkodzenia mechaniczne wzdłuż dolnej krawędzi
Szkicownik III Angeliki Dönhoff z 1818 roku szkic jednego z pałaców w Berlinie stan po konserwacji- uszkodzenia naprawione
Szkicownik II Angeliki Dönhoff z 1818 roku przednia okładka stan przed konserwacją
Pudełko wykonane na wymiar do właściwego przechowywania i zabezpieczenia szkicownika
Szkicownik II Angeliki Dönhoff z 1818 roku umieszczony w pudełku widoczna przednia okładka stan po konserwacji