Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

0006 Prusy

POWRÓT DO MENU GALERII

Prusy Wschodnie wobec wydarzeń Powstania Styczniowego

Dnia 22 marca 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Archiwum Państwowgo w Olsztynie odbyło się otwarcie wystawy „Prusy Wschodnie wobec wydarzeń Powstania Styczniowego”, na której zaprezentowane zostały własne materiały archiwalne odzwierciedlające stosunek władz państwowych i społeczeństwa  Prus Wschodnich do wybuchu Powstania Styczniowego w Królestwie Polskim, jak również ukazujące działania podjęte przez mieszkańców Prus na rzecz powstańców. Otwarcie ekspozycji poprzedziło wystąpienie Profesora Janusza Jasińskiego na temat „Rola Prus Wschodnich w Powstaniu Styczniowym”.

Plakat „Prusy Wschodnie wobec wydarzeń Powstania Styczniowego”
Plakat „Prusy Wschodnie wobec wydarzeń Powstania Styczniowego”
Wystąpienie prof. Janusza Jasińskiego (Olsztyn) „Rola Prus Wschodnich w Powstaniu Styczniowym”. Siedzą od prawej: prof. Janusz Jasiński, z-ca Dyrektora Archiwum Beata Wacławik
Kwiaty prof. Januszowi Jasińskiemu wręcza Marta Adamska, pracownik APO
Wystawa „Prusy Wschodnie wobec wydarzeń Powstania Styczniowego”. Widok ogólny
Wystawa „Prusy Wschodnie wobec wydarzeń Powstania Styczniowego”. Widok ogólny
 Prof. Janusz Jasiński składa autograf w Kronice Archiwum
Wystawa „Prusy Wschodnie wobec wydarzeń Powstania Styczniowego”. Widok ogólny
Wystawa „Prusy Wschodnie wobec wydarzeń Powstania Styczniowego”. Widok ogólny
Prezentacja materiałów archiwalnych eksponowanych na wystawie „Prusy Wschodnie wobec wydarzeń Powstania Styczniowego”
Prezentacja materiałów archiwalnych eksponowanych na wystawie „Prusy Wschodnie wobec wydarzeń Powstania Styczniowego”
Prezentacja materiałów archiwalnych eksponowanych na wystawie „Prusy Wschodnie wobec wydarzeń Powstania Styczniowego”
Prezentacja materiałów archiwalnych eksponowanych na wystawie „Prusy Wschodnie wobec wydarzeń Powstania Styczniowego”
Prezentacja materiałów archiwalnych eksponowanych na wystawie „Prusy Wschodnie wobec wydarzeń Powstania Styczniowego”
Prezentacja materiałów archiwalnych eksponowanych na wystawie „Prusy Wschodnie wobec wydarzeń Powstania Styczniowego”
Prezentacja materiałów archiwalnych eksponowanych na wystawie „Prusy Wschodnie wobec wydarzeń Powstania Styczniowego”
Prezentacja materiałów archiwalnych eksponowanych na wystawie „Prusy Wschodnie wobec wydarzeń Powstania Styczniowego”
Prezentacja materiałów archiwalnych eksponowanych na wystawie „Prusy Wschodnie wobec wydarzeń Powstania Styczniowego”
Prezentacja materiałów archiwalnych eksponowanych na wystawie „Prusy Wschodnie wobec wydarzeń Powstania Styczniowego”
Prezentacja materiałów archiwalnych eksponowanych na wystawie „Prusy Wschodnie wobec wydarzeń Powstania Styczniowego”