Podsumowanie MDA 2019

XII Międzynarodowy Dzień Archiwów (MDA) już za nami. W ramach obchodów w dniach 7-8 czerwca br. Archiwum Państwowe w Olsztynie przygotowało m.in. wystawy, warsztaty, drzwi otwarte oraz prelekcję.

Świętowanie MDA rozpoczęliśmy 7 czerwca. Tego dnia odbyły się premierowe warsztaty archiwalne „Kalendarze dawniej i dziś w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie” z udziałem uczniów klasy Ia ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olsztynie. Archiwistka Karolina Strusińska-Pełka przybliżyła historię kalendarzy na przestrzeni dziejów oraz zaprezentowała najciekawsze rękopiśmienne i drukowane kalendarze znajdujące się w naszym zasobie. W części praktycznej uczestnicy stworzyli własną stronę kalendarza przy użyciu atramentu, dwustronnych bambusowych patyków do pisania i materiałów plastycznych. Na sam koniec zalakowaliśmy na pamiątkę przygotowane z niezwykłą starannością prace. Dodatkową atrakcją-niespodzianką było zwiedzanie Pracowni Naukowej oraz magazynów archiwalnych.

Kolejny punkt piątkowych wydarzeń stanowiło otwarcie wystawy „Kalendarze dawniej i dziś w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie”, na której udostępniliśmy m.in. rękopiśmienne kalendarze rodowe, a wśród nich najstarszy kalendarz z naszego zasobu pochodzący z 1717 r.

Program obchodów MDA w dniu 7 czerwca zakończyła prelekcja Andrzeja Ulewicza, poświęcona znakom wodnym w zasobie APO. Prelegent przybliżył metody zbierania filigranów, ewolucję formy i kształtu znaku wodnego, specyfikę filigranistyki jako nauki pomocniczej historii oraz metody katalogowania znaków wodnych.

Świętowanie w dniu 8 czerwca wszystkie archiwa państwowe rozpoczęły o godzinie 12.00. Dokładnie w południe zaprezentowano nową odsłonę serwisu szukajwarchiwach.gov.pl.

Kolejnym punktem programu była prelekcja Rafała Gelo, kierownika Oddziału Kwerend APO, poświęcona genezie powstania archiwum. W trakcie wystąpienia nasi goście mieli również szansę poznać niezwykle ciekawe, ale i burzliwe losy pierwszych powojennych pracowników olsztyńskiej placówki. Prelekcję uzupełniła prezentacja fotografii, na których utrwalono kadrę APO na przestrzeni kolejnych dekad.

W dniu 8 czerwca odwiedzający progi naszego archiwum goście mieli również okazję zwiedzić Pracownię Naukową, nieudostępniane na co dzień magazyny archiwalne, a ponadto uczestniczyć w warsztatach konserwacji papieru przeprowadzonych przez Monikę Bogacz-Walską, kierownik Oddziału Konserwacji Archiwaliów APO. Dodatkową atrakcję w trakcie wizyty w Pracowni Naukowej, magazynach archiwalnych, w tym kartograficznym, była prezentacja cennych archiwaliów z naszego zasobu. W ramach sobotniego programu wydarzeń odwiedzający mieli również możliwość uczestniczenia w otwarciu wystawy „Rok 1920. W przededniu Plebiscytu na Warmii i Mazurach”.

Wszystkim gościom, którzy odwiedzili nasze archiwalne progi dziękujemy za wizytę i serdecznie zapraszamy za rok!

Relacje z przebiegu MDA zostały opublikowane na stronach:

Radio Olsztyn

Olsztyn24

Olsztyn.com.pl

TVP 3 Olsztyn

 

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO