Poszukiwania

Archiwum Państwowe w Olsztynie wykonuje kwerendy z posiadanego zasobu, między innymi z zakresu:

 • poszukiwań genealogicznych,
 • poszukiwań własnościowych,

Sekcja Kwerend (89) 527-60-96 w.308, e-mail: kwerendy@olsztyn.ap.gov.pl

 • do celów emerytalno-rentowych

Sekcja Przechowalnictwa (89) 527-60-96 w.337, e-mail: przechowalnictwo@olsztyn.ap.gov.pl

 

Opłaty za wykonane usługi zamieszczone są w cenniku.

 

Informujemy jednocześnie, że informacje o miejscach przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej instytucji zlikwidowanych znajdują się na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Informacje niezbędne do realizacji kwerendy:

 • dla kwerend genealogicznych: data i miejsce urodzenia, ślubu i zgonu osoby poszukiwanej
 • dla kwerend własnościowych: imię i nazwisko właściciela nieruchomości, miejsce położenia nieruchomości
 • dla kwerend do celów emerytalno-rentowych: imię i nazwisko (nazwisko panieńskie), data urodzenia, imię ojca, informacja o odbytej służbie wojskowej (dokładne daty), informacje o wykorzystanych urlopach wychowawczych (dokładne daty), informacje o wykorzystanych urlopach bezpłatnych (np. budowy eksportowe)

Wszelkie pytania prosimy kierować pod wyżej podany adres uwzględniając:

 • rodzaj zapytania (genealogia, sprawy własnościowe, do celów emerytalno-rentowych, inne)
 • znak sprawy
 • imię i nazwisko
 • e-mail
 • telefon
 • ulica, nr domu i lokalu
 • kod i miasto
 • kraj
 • opis sprawy

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO