Uniwersytet Dzieci

Współpraca z Fundacją Uniwersytet Dzieci

Archiwum Państwowe w Olsztynie już od dwóch lat współpracuje z Fundacją Uniwersytet Dzieci. Pracownicy Archiwum prowadzą z młodymi studentami zajęcia warsztatowe z zakresu genealogii. Uczniowie mają okazję tworzyć drzewa genealogiczne w oparciu o odpowiednio przygotowane materiały archiwalne, poznają również specyfikę pracy Archiwum Państwowego.

W ostatnim czasie na stronie internetowej Uniwersytetu Dzieci pojawił się scenariusz zajęć: Jak odnaleźć własne korzenie? Został on przygotowany w ramach projektu Fundacji Uniwersytet Dzieci, a jego autorami są pracownicy Archiwum: Marta Adamska i Karol Maciejko. Elementem tych zajęć jest film, który wprowadza uczniów w tematykę genealogii i promuje instytucję Archiwum Państwowego.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO