Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Wydarzenia

Konferencje Publikacje Wydawnictwa Wydarzenia

 

2016

18 marca – spotkanie z prof. Witoldem Gieszczyńskim

20 kwietnia – wykład dr. hab. Marcina Hlebionka

29 kwietnia – wykład prof. Krzysztofa Narojczyka

2-3 maja – wystawa „Tadeusz Kościuszko  w kręgu tradycji ludowej i narodowej”

9 czerwca – obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów

17 czerwca – konferencja „Polskie organizacje kombatanckie”

26 października  – seminarium naukowe „Nekropolie Warmii i Mazur”

25 listopada  – relacja z wystawy „Wielki nieznany. Johann Larass i jego ogrody”

 

2017

9 marca – spotkanie z panią Wiktorią Dawydiuk

15 maja – spotkanie dr Olgą Gorbaczewą

31 maja – spotkanie z prof. Marka Wrońskiego

9 czerwca - Międzynarodowy Dzień Archiwów

13 lipca – Zlot Grunwaldzki

26-27 września – Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki

26 października – sympozjum naukowe „Nekropolie Warmii i Mazur”

11-12 grudnia – II międzynarodowa konferencja naukowa „Historia dzieje się i teraz. Rola i znaczenie Wielkiego Księstwa Litewskiego dla Europy”

2018

14 luty – promocja książki „Związek Bojowników o Wolność i Demokrację na Warmii i Mazurach w latach 1949-1990” 

19 maja – Noc Muzeów w kościele ewangelickim w Olsztynie

29 majawizyta konsula generalnego Republiki Federalnej Niemiec

9 czerwca – Międzynarodowy Dzień Archiwów

2 lipca – spotkanie prof. Janusz Pezdą

10 lipca – Zlot Grunwaldzki

19 września – Jubileusz 70-lecia Archiwum Państwowego w Olsztynie

26-27 września – Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki

15 listopada – Jubileusz Archiwum Państwowego w Olsztynie

22 listopada – prelekcja  prof. Mirona Wolnego „Archiwa w starożytności”

15 grudnia – wystawa „Szkoła w PRL-u”