Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Wydawnictwa

Konferencje Publikacje Wydawnictwa Wydarzenia

 

WYDAWNICTWA

Prowadzenie działalności naukowej to jedno z podstawowych zadań statutowych Archiwum Państwowego. Aktywność w tym zakresie realizowana jest między innymi za pośrednictwem publikacji źródłowych, prac monograficznych, a także opracowań naukowych i popularno-naukowych.

Andrzej UIewicz, Józef Dąbrowski, Filigrany w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie

Wydawca:

Archiwum Państwowe w Olsztynie

Olsztyn 2018

Powyższa publikacja została dostrzeżona na stronie poświeconej bibliografii na temat znaków wodnych prowadzonej przez „Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyków Papieru” IPH.

LINK

W styczniowym numerze "Przeglądu Papierniczego" znalazła się recenzja autorstwa prof. dr hab. Alicji Strzelczyk Brąszkiewicz.

RECENZJA Sigma-not

Mazurzy wobec wiary i Kościoła. Ewangelicyzm w relacjach duchownych i nauczycieli w XIX wieku

Wstęp, tłumaczenie i opracowanie tekstów Grzegorz Jasiński i Małgorzata Szymańska-Jasińska

Dąbrówno 2018

Praca wydana dzięki wsparciu Archiwum Państwowego w Olsztynie

Danuta Bogdan, Jerzy Przeracki, Urzędnicy Starego i Nowego Miasta Braniewa do 1772 roku

Wydawca:

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Archiwum Państwowe w Olsztynie

Olsztyn 2018

Praca ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Archiwum Państwowego w Olsztynie

Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej
Kwartalnik nr 3 (297)

Wydawca:
Archiwum Państwowe w Olsztynie,
Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Olsztyn 2017

 

Reminiscencje Reformacji. Prusy – Mazury 1517-2017

Prace Historyczno-Archiwalne
Archiwum Państwowego w Olsztynie

Seria Dziedzictwo Warmii i Mazur, t. II, praca zbiorowa pod redakcją Rudolfa Bażanowskiego i Beaty Wacławik

Wydawca:
Archiwum Państwowe w Olsztynie

Olsztyn 2017

 

W 500-lecie Reformacji (1517-2017). Z dziejów Kościołów Ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich i Książęcych. Tereny dawnych Prus Książęcych

Praca zbiorowa pod redakcją Jarosława Kłaczkowa, Grzegorza Jasińskiego, Piotra Bireckiego

Wydawca:
Wydawnictwo Adam Marszałek
Toruń 2017

Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Archiwum Państwowego w Olsztynie, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej oraz Sigrid i Helmuta Kowalewskich

 

Komunikaty Mazursko-Warmińskie
 

Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej
Kwartalnik nr 2 (296)

 

Wydawca:
Archiwum Państwowe w Olsztynie,
Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Olsztyn 2017

Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej
Kwartalnik nr 1 (295)

 

Wydawca:
Archiwum Państwowe w Olsztynie,
Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Olsztyn 2017

Okładka publikacji źródłowej pt. Druga repatriacja ludności polskiej z ZSRS na Warmii i Mazurach

„Druga repatriacja” ludności polskiej  z ZSRS na Warmii i Mazurach. Wybór dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie z lat 1955-1962

Prace Historyczno-Archiwalne Archiwum Państwowego w Olsztynie nr 3, pod redakcją Norberta Kasparka, wybór, wstęp i opracowanie Mariusz Korejwo

Wydawca:
Archiwum Państwowe w Olsztynie
 

Olsztyn 2016

PDF / MOBI

Okładka książki pt. Nekropolie Warmii i Mazur

Nekropolie Warmii i Mazur

Prace Historyczno-Archiwalne
Archiwum Państwowego w Olsztynie

Seria Dziedzictwo Warmii i Mazur, t. I, praca zbiorowa pod redakcją Wiktora Knercera i Beaty Wacławik

Wydawca:
Archiwum Państwowe w Olsztynie

Olsztyn 2016

Okładka książki pt. I wojna światowa w Prusach Wschodnich

I wojna światowa w Prusach Wschodnich

Seria Prace Historyczno-Archiwalne Archiwum Państwowego w Olsztynie nr 2, praca zbiorowa pod redakcją Norberta Kasparka i Dariusza Radziwiłłowicza

Wydawca:

Archiwum Państwowe w Olsztynie

Olsztyn 2015

PDF / MOBI

Okładka książki Janusza Małłka pt. Od Prus do Mazur

Janusz Małłek, Od Prus do Mazur. Szkice z dziejów Prus, Pomorza, Warmii i Mazur

Seria  Moja Biblioteka Mazurska nr 28

Wydawca:

Archiwum Państwowe w Olsztynie,

Oficyna Wydawnicza Retman

Dąbrówno 2016

Okładka książki Mariusza T. Korejwo pt. Na północ od Warszawy

Mariusz Tomasz Korejwo, Na północ od Warszawy

Wydawca:

Archiwum Państwowe w Olsztynie, „Fundacja Debata”

Olsztyn 2016

 

Okładka książki Karola Maciejko pt. Archiwum kościelne w Brodnicy

Karol Maciejko, Archiwum kościelne w Brodnicy. Historia oraz analiza zasobu na tle dziejów miasta i parafii farnej

Seria Prace Historyczno-Archiwalne Archiwum Państwowego w Olsztynie nr 1, pod redakcją Norberta Kasparka

Wydawca:

Archiwum Państwowe w Olsztynie

Olsztyn 2015

PDF / MOBI

Okładka książki Grzegorza Jasińskiego pt. Słownik duchownych ewangelickich na Mazurach w XIX wieku (1817-1914)

Grzegorz Jasiński, Słownik duchownych ewangelickich na Mazurach w XIX wieku (1817-1914)

Wydawca:

Archiwum Państwowe w Olsztynie, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie

Dąbrówno 2015

Okładka katalogu wystawy pt. Aby jutro były z nas dumne - Wybory 1989 r.

Katalog wystawy:

„Aby jutro było z nas dumne” Wybory’89

Wstęp i opracowanie Mariusz Korejwo

Wydawca:
Archiwum Państwowe w Olsztynie

Olsztyn 2014

Okładka książki pt. Źródła współczesne w zasobach archiwów. Czy jesteśmy gotowi na nowe? Materiały z sesji naukowej

Źródła współczesne w zasobach archiwów. Czy jesteśmy gotowi na nowe? Materiały z sesji naukowej

Wydawca:

Archiwum Państwowe w Olsztynie

Olsztyn 2013

Okładka katalogu wystawy pt. 13 XIII 1981...Gdy zabrakło Teleranka

Katalog wystawy:

13.XII.1981 ...Gdy zabrakło „Teleranka”...

Wstęp i  opracowanie Mariusz Korejwo

Wydawca:

Archiwum Państwowe w Olsztynie

Olsztyn 2012

Okładka publikacji pt. Archiwum Państwowe w Olsztynie. Informator o zasobie archiwalnym

Archiwum Państwowe w Olsztynie. Informator o zasobie archiwalnym

Opracowanie Mariusz Korejwo

Wydawca:

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Warszawa 2007