100 lat przemian Olsztyn w latach 1918-2018

11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. Decyzje podjęte na konferencji pokojowej w Wersalu wpłynęły na kształt terytorialny, a tym samym również na kształt granic kraju. Jednak nie wszystkie tereny wchodzące dawniej w skład państwa polskiego zostały włączone w obszar nowo odrodzonej Polski, czego przykładem pozostają Warmia i Mazury. W 1920 roku ludność tych terenów w wyniku przeprowadzonego plebiscytu zagłosowała za pozostaniem w granicach państwa niemieckiego.

W 1945 roku na konferencji poczdamskiej zadecydowano o przyłączeniu większości terenów Prus Wschodnich do Polski. Niemymi świadkami wszelkich zmian i przeobrażeń na Warmii i Mazurach były i są obiekty architektury. Dlatego w setną rocznicę odzyskania niepodległości, pragniemy przedstawić przemiany architektoniczne, jakim ulegał Olsztyn na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci, prześledzić skalę następujących po sobie etapów rozwoju miasta i jego budowli oraz zniszczeń, które w nieodwracalny sposób wpłynęły na kształt i charakter miejskiej tkanki.

Na podstawie fotografii znajdujących się w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie użytkownicy mają możliwość prześledzenia omawianych zmian, transformacji, oraz procesu odbudowy miasta po zakończeniu II wojny światowej. Jednym ze sztandarowych przykładów prezentowanych w projekcie jest zabudowa olsztyńskiego Starego Miasta.

O przemianach życia codziennego mieszkańców przeczytać można w skargach i zażaleniach znajdujących się w zbiorach Archiwum Państwowego w Olsztynie, jak również wycinkach z gazet, m.in. Wiadomości Mazurskich czy też Gazety Olsztyńskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z wystawą wirtualną, a także zapraszamy do budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie, na wystawę oraz zajęcia poświęcone Niepodległości. Mamy nadzieję, że nasze starania przybliżą użytkownikom odrobinę historii, zachęcą do refleksji nad minionymi wydarzeniami oraz do spaceru po dawnym Olsztynie.

 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

 

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO