Archiwa a historia mówiona

W dniu 10 czerwca br. w Archiwum Państwowym w Olsztynie odbyła się prelekcja prof. Marty Kurkowskiej-Budzan, wykładowcy w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pt. „Archiwa »historii mówionej«: między potrzebami społecznymi a poznawczymi”.

Profesor Kurkowska-Budzyn przybliżyła perspektywy badawcze związane z wykorzystaniem potencjału drzemiącego w materiale naukowym, na który składają się osobiste relacje, wywiady ze świadkami, podkreślając jednocześnie znaczenie pracy archiwistów w popularyzacji historii mówionej. W trakcie prelekcji omówione zostały ponadto standardy oraz procedury przygotowywania i zbierania wywiadów stosowane przez British Library Sounds.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO