Archiwalia w republikańskim Rzymie

W dniu 27 maja br. w Archiwum Państwowym w Olsztynie gościliśmy prof. Mirona Wolnego, wykładowcę w Zakładzie Historii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który wygłosił prelekcję pt. „Archiwizacja danych oficjalnych a funkcjonowanie władzy w republikańskim Rzymie”. Uczestnicy spotkania uzyskali informacje związane z procesem rozwoju i ewolucji struktur władzy w Rzymie, kompetencji poszczególnych organów władzy oraz specyfiką dokumentacji wytwarzanej przez urzędników. W trakcie wykładu prof. Wolny przybliżył  ówczesne metody archiwizacji archiwizacji danych, jak również aktualny stan wiedzy i perspektywy badawcze.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO