Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur

W dniu 20 stycznia br. w siedzibie Archiwum Państwowego w Olsztynie odbyło się seminarium poświęcone budowaniu Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur (AHAWiM) w Olsztynie.

Seminarium poprowadzili twórcy i główni wykonawcy projektu AHAWiM: prof. dr hab. Norbert Kasparek oraz Anna Maciąg i Ewelina Gołębiowska. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać genezę badań nad historią mówioną, a także metody archiwizowania oraz udostępniania zebranych materiałów. Twórcy zwrócili ponadto uwagę na potencjał i możliwości wykorzystania archiwizowanych relacji w studiach antropologicznych, historycznych, socjologicznych, lingwistycznych. Wspomniane relacje będą sukcesywnie udostępniane m.in. w powstającej multimedialnej czytelni w AP Olsztyn.

W trakcie seminarium zaprezentowano poszczególne etapy związane z budowaniem AHAWiM, nawiązując również do specyfiki działających obecnie na terenie kraju archiwów historii mówionej, a także przybliżając rolę i zadania potencjalnych partnerów projektu.

 

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO