Archiwum rodzinne Karola i Wilhelminy Małłków

Uroczystość przekazania archiwum rodzinnego Karola Małłka do zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie w ramach projketu Archiwa Rodzinne Niepodległej już za nami.

Materiały, które zostały przekazane przez prof. Janusza Małłka, syna Karola Małłka – jednego z najwybitniejszych działaczy, publicystów i propagatorów historii Mazur i Mazurów, stanowią niezwykle cenny nabytek. Spuścizna obejmuje całokształt życia i działalności Karola i Wilhelminy Małłków, w której skład wchodzą zarówno materiały wytworzone w toku działalności publicznej twórcy, jak i dokumentacja prywatna.  Do Archiwum trafiło ponad 530 jednostek archiwalnych, obejmujących swym zakresem chronologicznym lata 20. do lat 90. ubiegłego wieku. Archiwum rodziny Małłków jest niezwykłym i bogatym źródłem dla badaczy historii regionu i etnografów, obejmujących swym zakresem badań losy ludności mazurskiej w okresie przed- i powojennym, dzieje obyczajowości, folkloru, życia codziennego, działalności stowarzyszeń i organizacji społeczno-kulturalnych (Mazurski Uniwersytet Ludowy, Związek Mazurów, Instytut Mazurski) pielęgnujących kulturowo-historyczne dziedzictwo Mazur.

W imieniu prof. Janusza Małłka dokument przekazania darowizny podpisały wnuczki „Króla Mazurów” – Hanna Łowicka i Dorota Małłek. Naczelnego Dyrektora NDAP dr. Pawła Pietrzyka reprezentował dyrektor Departamentu Archiwistyki dr Adam Górski, który odczytał list skierowany do prof. Janusza Małłka oraz przybliżył rolę i znaczenie archiwów rodzinnych kolekcjonowanych w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej.

Relacja z przebiegu uroczystości została zamieszczona na stronie Radia Olsztyn, TVP 3 Olsztyn, Telewizji Kopernik oraz Polskiej Agencji Prasowej.

 

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO