Dawne województwo olsztyńskie w obiektywie

Dawne województwo olsztyńskie w obiektywie Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF) i Krajowej Agencji Wydawniczej (KAW)

 

Prezentowane czarno-białe fotografie województwa olsztyńskiego zostały wykonane w drugiej połowie lat 60-tych, w latach 70-tych oraz kilka z nich w 1980 r. ubiegłego stulecia. Powstawały, m.in. w czasie reformy administracyjnej kraju, kiedy w 1975 r. utworzono 49 nowych województw oraz zlikwidowano powiaty. Województwo olsztyńskie wówczas zostało dość znacznie uszczuplone, a część swego terytorium utraciło na rzecz województw: elbląskiego i suwalskiego.

Wszystkie zdjęcia pochodzą ze zbiorów Centralnej Agencji Fotograficznej (1951-1991) i Krajowej Agencji Wydawniczej (1974-1995). Centralna Agencja Fotograficzna w czasach PRL była jedyną agencją, która prowadziła serwis fotograficzny, natomiast Krajowa Agencja Wydawnicza znaczącą agencją, publikującą książki, pocztówki, foldery, przewodniki. KAW przygotowywała również „Miesięczne Kroniki Fotograficzne”.

Do Archiwum Państwowego w Olsztynie zdjęcia trafiły w 2015 r. jako darowizna przekazana przez Pana Andrzeja Moczulskiego. Zostały włączone do zespołu archiwalnego nr 1440 „Zbiór fotografii”. Prezentowane na wystawie fotografie to tylko mały ułamek całego zbioru przekazanego w darowiźnie, który liczy ponad 1800 zdjęć. Zdjęcia opatrzone są komentarzem odnoszącym się do sytuacji politycznej, społecznej, gospodarczej kraju, jak również opisem zdarzenia utrwalonego na kliszy. Autorem większości fotografii jest Ryszard Czerniewski (KAW).

Zachowana dokumentacja fotograficzna jest w istocie kroniką województwa olsztyńskiego, odzwierciedlającą życie codzienne jego mieszkańców. Z perspektywy minionego półwiecza dla wielu z nich jest jeszcze całkiem niedawnym wspomnieniem, ale dla jego młodszej części zupełnie nieznaną historią.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO