„Druga repatriacja” ludności polskiej z ZSRS na Warmii i Mazurach. Wybór dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie z lat 1955-1962

Prace Historyczno-Archiwalne Archiwum Państwowego w Olsztynie nr 3, pod redakcją Norberta Kasparka, wybór, wstęp i opracowanie Mariusz Korejwo.

Wydawca: Archiwum Państwowe w Olsztynie.

Olsztyn 2016.

PDF / MOBI

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO