„Druga repatriacja” ludności polskiej z ZSRS na Warmii i Mazurach. Wybór dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie z lat 1955-1962

Wybór, wstęp i opracowanie Mariusz Korejwo

Seria: Prace Historyczno-Archiwalne Archiwum Państwowego w Olsztynie nr 3, pod redakcją Norberta Kasparka

Wydawca: Archiwum Państwowe w Olsztynie

Olsztyn 2016

PDF / MOBI

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO