Dyrektorzy

dr Władysław Adamczyk

dr Władysław Adamczyk

dyrektor Archiwum w latach 1948-1950

(21 VI 1909 - 11 XI 1983)

Pedagog, wychowawca, historyk, archiwista, działacz ludowy. Współorganizator olsztyńskiego Archiwum i jego pierwszy dyrektor; osobiście gromadził i zabezpieczał rozproszone akta poniemieckie, tworząc zalążki zasobu archiwalnego, podjął pierwsze próby ewidencjonowania zasobu.

doc. dr Tadeusz Grygier

doc. dr Tadeusz Grygier

dyrektor Archiwum w latach 1950-1966

(10 XII 1916 - 9 VI 2000)

Pracownik służby archiwalnej w latach 1949-1987, odznaczony odznaką Za Zasługi dla Archiwistyki, wybitny historyk-archiwista; od 1937 r. do kampanii wrześniowej 1939 r. w archiwum Referatu Historycznego Dowództwa Okręgu Korpusu VII w Poznaniu; członek ruchu oporu na Pomorzu Gdańskim podczas wojny i okupacji, nauczyciel historii, pracownik naukowy i współorganizator olsztyńskiego Archiwum. Autor licznych prac z zakresu archiwistyki, historii Powstania Wielkopolskiego, dziejów Warmii i Mazur, wydawca źródeł historycznych.

doc. dr Zygmunt Lietz

doc. dr Zygmunt Lietz

dyrektor Archiwum w latach 1966-1971

(ur. 6 VII 1927)

Historyk, muzealnik, archiwista; po przejściu do pracy w OBN im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie wydał wiele prac z zakresu dziejów Warmii i Mazur oraz nauk pomocniczych historii.

Józef Judziński

Józef Judziński

dyrektor Archiwum w latach 1971-2004

(ur. 5 V 1939)

Historyk, pedagog, archiwista, autor wielu prac z zakresu historii średniowiecznej i dziejów Warmii i Mazur. Absolwent  historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracował początkowo w szkolnictwie na terenie Bydgoszczy, następnie w OBN im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. W okresie kierowania Archiwum dużo czasu poświęcił na uporządkowanie i poprawę  jego sytuacji lokalowej.  Dzięki jego staraniom i osobistemu zaangażowaniu w 1988 r. Archiwum wzbogaciło się o placówkę nidzicką, natomiast w 1995 r. oddano do użytku nową siedzibę w Olsztynie, co diametralnie zmieniło warunki przechowywania i udostępniania zasobu oraz warunki pracy kadry.

Marlena Koter

Marlena Koter

dyrektor Archiwum w latach 2004-2012

(ur. 2 IV 1963)

Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych w zakresie archiwistyki. W archiwum pracowała początkowo w Ekspozyturze AP, następnie w Oddziale Nadzoru Archiwalnego. Czas pełnienia funkcji przez dyrektor M. Koter charakteryzował się ożywionym uczestnictwem Archiwum w projektach ratowania polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju. Rozwinęła się również infrastruktura informatyczna Archiwum. W 2007 r. Archiwum było współorganizatorem V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich w Olsztynie. Pani Dyrektor reprezentowała Archiwum we władzach Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Anna Karpińska

Anna Karpińska

od 1 XII 2009 – p.o. Dyrektora;

Dyrektor Archiwum w okresie 1 III 2012 - 31 VIII 2014

(ur. 25 VIII 1950)

Absolwentka Wydziału Humanistycznego Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Studiów Podyplomowych w zakresie edytorstwa źródeł historycznych. Swoją karierę zawodową związała z Archiwum Państwowym w Olsztynie. W 1974 r. rozpoczęła pracę na stanowisku stażysty, następnie była kustoszem w Oddziale II, od 1 stycznia 1987 r. pełniła funkcję koordynatora nadzoru archiwalnego, a od 1996 r. Kierownika Oddziału I – Nadzoru Archiwalnego. W lutym 2005 r. została mianowana na zastępcę Dyrektora AP w Olsztynie. Od 1 grudnia 2009 r. pełniła obowiązki Dyrektora AP w Olsztynie. W 1986 r. odbywała trzymiesięczny staż zawodowy w Archiwum Narodowym w Paryżu. Dwukrotnie reprezentowała archiwistów na Światowych Zjazdach w Sewilli i Wiedniu. Była członkiem Centralnej Komisji Metodycznej, Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji oraz Komisji Dyscyplinarnej. W 2008 r. odznaczona przez Prezydenta RP złotym medalem za długoletnią służbę.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO