Dzieje olsztyńskich nekropolii

W dniu 23 maja br. w siedzibie Archiwum Państwowego w Olsztynie odbyła się kolejna prelekcja poświęcona zagadnieniom związanym z historią regionu oraz możliwościami wykorzystania zasobu archiwalnego w badaniach naukowych.

Andrzej Kułyk, archiwista z Oddziału III – Ewidencji, Informacji Naukowej i Udostępniania APO, wystąpił z odczytem pt. „Zarys historii olsztyńskich nekropolii powstałych przed rokiem 1945. Źródła dotyczące olsztyńskich cmentarzy w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie”. W trakcie niezwykle interesującego wykładu prelegent przybliżył historię i okoliczności powstania poszczególnych cmentarzy w obrębie miasta.

Uczestnicy spotkania uzyskali cenne informacje związane m.in. z dziejami nekropolii zlokalizowanej przy szpitalu św. Jerzego (której początek datowany jest na XVIII w.), cmentarza znajdującego się niegdyś przy Kaplicy Jerozolimskiej oraz najstarszego i największego cmentarza olsztyńskiego, usytuowanego przy katedrze św. Jakuba. Prelegent przybliżył dzieje nekropolii katolickich, ewangelickich, cmentarza żydowskiego, miejsc pochówku przeznaczonych dla ubogich mieszkańców miasta oraz pacjentów olsztyńskich szpitali.

Interesujący aspekt wystąpienia stanowiła prezentacja dawnych lokalizacji nekropolii zestawiona z obecnym wyglądem miasta, umożliwiająca prześledzenie ewolucji założeń urbanistycznych, jakim ulegał Olsztyn na przestrzeni stuleci.

 

Relacja z przebiegu spotkania została opublikowana w serwisie Olsztyn24

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO