Dzień wolny od pracy

Archiwum Państwowe w Olsztynie infromuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada  2019 r., dzień 27 grudnia 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO