Epidemie w Prusach Wschodnich w XIX i XX wieku

Na wystawie prezentujemy archiwalia, które przybliżą przebieg epidemii, podjęte działania zmierzające do ich zwalczenia, a także panującą wówczas atmosferę i nastroje społeczne. Ze względu na ogromne spustoszenia wśród ludności oraz częstotliwość występowania, najwięcej miejsca poświęciliśmy epidemii cholery. Pozostałe akta przybliżają natomiast tematykę związaną z epidemiami błonicy, czerwonki, dżumy, szkarlatyny i tyfusu.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO