...Gdy zabrakło „Teleranka”...

Wystawa 13.12.1981 ...Gdy zabrakło „Teleranka”... zorganizowana została z okazji trzydziestej rocznicy wprowadzenia na terenie Państwa Polskiego stanu wojennego. Ekspozycja miała miejsce w siedzibie Archiwum Państwowego w Olsztynie w okresie od 12 grudnia 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r. Przygotowano ją z myślą o szerokim gronie odbiorców. Osoby pamiętające stan wojenny mogły poszerzyć wiedzę i poruszyć wspomnienia, dla młodych była ciekawą lekcją historii.

Na wystawie prezentowane były materiały archiwalne w formie korespondencji, fotografii i ulotek, druki opozycyjne i osobiste pamiątki działaczy opozycyjnych, materialne świadectwa życia codziennego w stanie wojennym oraz przedmioty, którymi posługiwał się aparat władzy.

Eksponaty pochodziły z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz od osób prywatnych, które użyczyły na wystawę swoje zbiory.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO