Jubileusz 70-lecia APO

19 września 2018 roku, na Wydziale Humanistycznym odbyła się konferencja poświęcona obchodom jubileusz 70-lecia Archiwum Państwowego w Olsztynie.

19 września 2018 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego miała miejsce szczególna uroczystość w historii Archiwum Państwowego w Olsztynie - jubileusz 70-lecia powołania do życia placówki. Z tej okazji gościliśmy w Olsztynie dra Wojciecha Woźniaka, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych, sądowych, duchowieństwa, policji, wojska, środowiska naukowego, instytucji kultury i oświaty a także dyrektorów archiwów państwowych. Po oficjalnej części spotkania, podczas której prof. Norbert Kasparek, Dyrektor Archiwum, przyjął serdeczne gratulacje i życzenia od przybyłych gości, rozpoczęła się konferencja. Dr Mariusz Korejwo przedstawił początki istnienia olsztyńskiego archiwum; jego dalsze dzieje ukazała w swojej relacji Anna Karpińska, była Dyrektor APO, jak również część tej historii została zawarta we wspomnieniach użytkownika, profesora Janusza Jasińskiego. O nowych wyzwaniach Archiwum w dobie cyfryzacji i internetu opowiedziała Romualda Piotrkiewicz. Nastąpiła również prezentacja serwisu Atlas Warmii i Mazur, której dokonał Jerzy Kowalczyk. Na koniec została przedstawiona publikacja autorstwa dra Józefa Dąbrowskiego i Andrzeja Ulewicza, pracownika APO „Filigrany w zasobie Archiwum Państwowego  w Olsztynie”.

Uroczystościom jubileuszowym towarzyszyły wystawy: najcenniejszych archiwaliów, prac i zabiegów konserwacyjnych, dotycząca działalności edukacyjnej Archiwum. Przygotowano także ekspozycje: planów i inwentaryzacji ogrodów zaprojektowanych przez Johannesa Larassa oraz szkice przebiegu granicy Warmii. Wystawy przygotowali pracownicy Archiwum.  

olsztyn24

Radio Olsztyn

TVP3

GOSC.PL  

Film 70-lecie-AP-Olsztyn

 

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO